Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Första barnet kostar, visar ny studie

Att få barn har en långsiktig effekt på din inkomst – om du är kvinna. Det visar en ny studie från Ekonomihögskolan. (Bild: iStockphoto.)

Att få barn har en kraftig långsiktig effekt på mödrars arbetsinkomster. Detta visar en studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som använder sig att data från cirka 20.000 kvinnor som genomgår provrörsbefruktning i Danmark. Det är det första barnet som betyder mest för inkomsterna medan ett andra barn bara har kortsiktiga effekter.
    – För att studera effekterna av ett första barn har vi samlat in data på kvinnor som genomgår provrörsbefruktning och jämför inkomstutvecklingen mellan de kvinnor som lyckas få barn och de som misslyckas, säger Petter Lundborg, som är professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Vi ser då att de kvinnor som får barn till följd av en lyckad behandling i genomsnitt tjänar 11 procent mindre än de som misslyckas när vi följer upp 10 år senare.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv