Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Malariamyggor känsliga för pepparrot

Den mörkröda delen visar människans motsvarighet till temperaturreceptorn hos malariamyggan som nu studerats. Mekanismen för hur flödet av positiva joner genom kanalen regleras av temperatur är fortfarande oklar.
(Bild: Sabeen Survery, Urban Johanson.)

Forskare vid Lunds universitet har tagit ett viktigt steg på vägen att förstå den bakomliggande mekanismen till hur och varför djur kan känna smärta i samband med kyla eller hög värme. Men temperaturen är bara en utlösande faktor enligt studien; pepparrot, senap, kanel och wasabi har liknande effekt.
    Undersökningen har gjorts av kemister vid naturvetenskapliga fakulteten tillsammans med kollegor vid klinisk farmakologi. För ett par år sedan framställde gruppen det mänskliga receptorproteinet och testade det i ett konstgjort cellmembran. Nu har motsvarande studier gjorts på malariamyggans receptor och resultaten är samstämmiga. Allt tyder på att den grundläggande mekanismen bakom temperatursensorernas funktion är densamma hos insekter och ryggradsdjur.
    – Olika sätt att förhindra aktivering av receptorproteinet kan leda till nya läkemedel och behandlingar mot smärta och klåda. Ämnen som i stället aktiverar kan utvecklas till effektiva medel designade att avskräcka specifika insekter som bär på olika smittämnen, säger Urban Johanson, professor vid kemiska institutionen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv