Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny forskning om arbetsmarknadspolitik: ”Hellre småknuffar än storsläggan”

Ny forskning om arbetsmarknadspolitik.

Kraven på vad arbetslösa måste göra för att få A-kassa har hårdnat de senaste 30 åren. Hårdare straffåtgärder införs ofta för att spara pengar men de verkar inte leda till att fler kommer i arbete. Det visar Lundastatsvetare som studerat arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 22 länder, från 70-talet och framåt.
    Arbetslöshetsersättning har alltid varit förenat med krav på att den arbetslöse ska står till arbetsmarknadens förfogande. Det som har ändrats under den tidsperiod som Lundastatsvetarna Carlo Knotz och Moira Nelson har undersökt är att kontrollsystemen har stärkts.
    Uppstramningen ser lite olika ut i de länder som studien omfattar men sammanfattningsvis handlar det om färre A-kassedagar, en bredare definition av vilka jobb den arbetslöse måste söka, hårdare sanktioner för den som inte anses vara tillräckligt aktiv, bidrag-mot-arbete mm.
    – Men kraven på den arbetslöse har inte bara blivit hårdare utan också tydligare, säger Carlo Knotz. På så sätt kan man säga att deras rättigheter har stärkts.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv