Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Välkommen till Bihotellet!

Sätt upp ett bihotell till solitärbin så ökar skörden av frukt och bär.

Jordbrukslandskapet har förändrats och binas boplatser håller på att försvinna. Och sanningen är att många bin är ensamma – de lever inte i bikupor eller bisamhällen utan istället bygger de sitt eget bo.
    Solitärbin hör till de viktigaste pollinatörerna av fruktträd och bärbuskar i våra trädgårdar. Bara genom att borra några hål i brädstumpar eller stubbar kan vi på några år tiodubbla antalet av bl.a. rödmurarbiet, en idog pollinerare.
    Solitärbin är charmiga och mycket fredliga flygfän och bjuder vi in dem till en blomrik trädgård blir de oss trogna.
    Welcome to the Bee Hotel (många foton på bihotell).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv