Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Rastlek i helklass gynnar skolarbetet

Rastlekens utformning har betyudelse för det pedagogiska arbetet.
(Foto: Mostphotos/Katja Kircher.)

Lek i storgrupp under rasten förbättrar verksamheten i klassrummet. Det visar Maria Heintz i ny forskning från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hon har studerat barns kamratskapande gruppinteraktioner och ser sambandet mellan barnens lekar och inlärningen i klassrummet.
    Maria Heintz har tidigare arbetat som skolkurator. I sin forskning belyser hon en fråga som hon ständigt återkom till i sitt praktiska arbete; kan alla vara kompis med alla?
    – Det finns i dag ett stort fokus på fri lek under rasterna, säger Maria Heinz. Med tanke på hur betydelsefull leken är både för det psykiska välmåendet och för det pedagogiska arbetet så tror jag att skolan bör lägga mer vikt vid barnens lekar.
    Lunds universitet: Rastlek i helklass gynnar skolarbetet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv