Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Egna kraftkällor – spelar roll för balans mellan arbete och privatliv

Madelaine Agosti. (Foto: privat.)

Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande kan vara delvis förbisedda tillgångar för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som har fokus på en av de största och viktigaste yrkesgrupperna på arbetsmarknaden: vård och omsorg.
    Tidigare forskning kring hur vi uppnår en god balans mellan arbete och privatliv, ibland kallat livspusslet, har ofta utgått från problemen istället för det som främjar hälsa och friskhet. Tyngdpunkten har också legat på jobbets roll, inte sällan med ett särskilt intresse för tjänstemän.
    Madelaine Agosti, som har lång erfarenhet av folkhälsoarbete på kommunal nivå, har i mångt och mycket gjort tvärtom. Hennes perspektiv är salutogent, d.v.s. hälsofrämjande faktorer står i centrum. Och hon har valt att undersöka sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier inom vård och omsorg.
    Lunds universitet: Egna kraftkällor – spelar roll för balans mellan arbete och privatliv.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv