Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Gavialen: Den kritiskt hotade indiska krokodilen?

Indisk Gharial (Gavial) vid San Diego Zoo. (Foto: Wikimedia Commons.)

Med sitt märkliga utseende, med sin oerhört långsmala och “delikata” nos är gavialen eller Gangesgravialen (Gavialis gangeticus) den enda nu levande arten inom familjen gavialer. Fram till den senaste tiden trivdes den på den indiska subkontinenten men nu har den minskat i antal, finns bara några hundra kvar i naturen.
    Den verkar vara utsatt för utrotning, som så många andra arter. Kommer den att vara ett av offren för vad som i framtiden ses som den sjätte massutrotningshändelsen i vår planets historia?
    Gavialen är starkt hotad och föds idag upp i skyddade områden, till exempel i Nepal.
    The Gharial – Good News for the Critically Endangered Indian Crocodile? – många häftiga bilder!
    Wikipedia: Gavial.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv