Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Klart samband mellan terror och odemokratiska attityder

Terrordåd ökar benägenheten att acceptera odemokratiska ledare.
(Foto: Mostphotos.)

Vilka effekter har ett terrordåd när det gäller synen på demokrati och tortyr? En forskargrupp vid Lunds universitet undersökte 152 studenter i direkt anslutning till två olika terrordåd och fann en höjd benägenhet att kunna tänka sig att följa odemokratiska och i värsta fall fascistiska ledare.
    – Studien ger svart på vitt hur en kollektiv upplevelse av hot gentemot det demokratiska samhället får negativa konsekvenser för just demokratiska attityder, säger forskaren i psykologi, docent Magnus Lindén.
    Lunds universitet: Klart samband mellan terror och odemokratiska attityder.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv