Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Klimatkatastrof väntar USA enligt ny rapport

USA går mot katastrof om inget görs .. .

En färsk rapport om klimatförändringarnas effekter i USA målar upp en mörk bild av framtiden. Om ingenting görs för att stoppa utsläppen av växthusgaser kommer följderna bli enorma.
    Rapporten, som är på över 1.600 sidor, beskriver hur skogsbränder kommer att bli vanligare, jordbruksproduktionen kommer minska, vattenkvalitén kommer att försämras och sjukdomar som astma väntas öka drastiskt.
    Studien har skrivits på uppdrag av kongressen och tagits fram genom ett samarbete mellan 13 federala myndigheter. Rapportens slutsatser står i stark kontrast till den sittande presidentens uppfattning om klimatförändringarna.Donald Trump har flera gånger öppet luftat sina tvivel om att människan ligger bakom de utsläpp som leder till global uppvärmning.
    Rapportförfattarna presenterar tre huvudåtgärder som kan vidtas för att motverka effekterna: Avgiftsbelägga växthusgaser, införa utsläppsgränser och använda offentliga medel för forskning om hållbar energiproduktion. Det finns inget som tyder på att Donald Trump kommer att ändra inställning och hörsamma de råden.
    Rapporten som pdf från U.S. Global Change Research Program: FOURTH NATIONAL CLIMATE ASSESSMENT.
    BBC News: Climate change: Report warns of growing impact on US life.
    The New York Times: U.S. Climate Report Warns of Damaged Environment and Shrinking Economy .
    The Atlantic: A Grave Climate Warning, Buried on Black Friday.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv