Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?

Att duscha varje varje dag kanske inte anses social accepterat framöver. En ny avhandling spår förändrade renlighetsideal. (Foto: MostPhotos.)

Vi använder mycket vatten, energi och tvättmedel för att passa in i ett förväntat renlighetsideal snarare än för att klara hygienen. För att snabba på beteendeförändringar förespråkar en ny avhandling att energiförbrukningen på exempelvis tvätt- och diskmaskiner synliggörs.
    Många vill minska sin klimatbelastning men känner frustration över att de inte vet vad som är smartast att satsa på. Enligt en ny avhandling är en förklaring att en stor del av vår miljöpåverkan är osynlig, gömd i vardagsrutiner såsom tvätt, dusch och diskning.
    – Hade vi haft koll på hur mycket vatten och energi det faktiskt går åt till att köra en tvätt tror jag vi skulle tänka efter några varv och istället tvättat mera sällan och börjat punkttvätta eller vädra kläder i större utsträckning, säger Tullia Jack, som vid Lunds universitet nyligen disputerat på en avhandling i sociologi om renlighetsideal och energikonsumtion.
    Lunds universitet: Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv