Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Att lära datorer läsa historiska dokument

Den typ av maskininlärning sökmetoderna är baserade på kräver annoterad data för att fungera.

Mycket forskning inom humaniora bedrivs genom att studera handskrivna källor. Det är en källa rik på information som kan leda till nya insikter om vårt förflutna, men dessa insikter kan vara svårfunna. Nuvarande metodik innefattar att forskaren manuellt bläddrar genom sidorna och försöker hitta relevant information. Detta är en tidskrävande och mödosam process som begränsar mängden källor som kan användas i arbetet.
    I samband med digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv finns det numera bilder på miljontals manuskript i arkiv och bibliotek. Denna digitala representation möjliggör användandet av datoriserade metoder för att analysera bilderna i syfte att ge forskare och lekmän nya möjligheter att analysera, visualisera och söka i samlingar av manuskript. I avhandlingen “Learning based word search and visualisation for historical manuscript images” berörs just de punkterna genom utvecklandet av metoder baserade på datoriserad bildanalys och maskininlärning (även kallad AI).
    Nättidningen Svensk Historia: Att lära datorer läsa historiska dokument.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv