Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Svartfågeln i Tjernobyl

En korp sitter på en skylt med texten “Strålningsrisk” 30 km från kärnkraftreaktorn Tjernobyl nära byn Babchin. (Foto: Vasily Fedosenko.)

Arkeologen Robert Maxwell från Sydney genomförde fältarbete i säkerhetszonen runt Tjernobyl under 2010 och 2012. Han såg och upplevde några skrämmande saker, vilket är de verkliga riskerna med strålförgiftning. Maxwell upptäckte också en övernaturlig historia.

“According to the legend, rumours went through the ranks of Chernobyl, that five employees had seen a large, dark headless creature with gigantic wings and fire red eyes. Chernobyl employees began sharing strangely similar experiences, some had horrifying nightmares, while others received threatening phone calls,” Maxwell said.
    “The second account I’ve heard of this story comes from 2007 which says that people in and around the power plant began to experience a series of strange events revolving around sightings of a mysterious creature also described as a large dark and mutated creature with large wings and piercing red eyes.
    “People affected by the phenomena – also experienced nightmares and had first-hand encounters with the winged beast.
    “Some of the workers reported their bizarre experiences to supervisors of the facility but there was very little these officials could do even if they’d been willing to take action. Then, in April, disaster struck.”

Problemet med att titta på historien är att de som upplevt det är döda, vilket gör det allt mer otrevligt. Maxwell liknar sagan till Mothman, en varelse som bara framträder strax före en fruktansvärd tragedi. Det visar sig att dödens övernaturliga förebud förekommer i folklore runt om i världen, i något annorlunda men alltid skrämmande former.
    Läs om Black Bird of TjernobylNews.com.au.
    The frightening supernatural story of the Black Bird of Chernobyl.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv