Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Regeringen föreslår skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.
    Plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor bör enligt aviseringen beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter bör skatten vara 30 öre per bärkasse.
    Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar omfattas inte heller av skatten.
    Regeringskansliet: Skatt på plastbärkassar.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv