Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Etisk guide för AI och maskininlärning på gång

Bild: MostPhotos.

I takt med att AI och maskininlärning tar allt större plats i samhället följer en rad etiska och normativa utmaningar. Det kan handla om att en aningslös hantering av bottar och automatiserade kommunikationssystem förstärker skevheter och orättvisor i samhället. Eller att bristen på transparens och förklarbarhet gör tilliten till teknologierna låg, även när de presterar bra.
    Därför behöver sådana här icke-tekniska aspekter med tillämpad AI beforskas och utvecklas, menar den samhällsvetenskaplige teknikforskaren Stefan Larsson, som är med i ett nytt projekt som finansieras av Vinnova med tio miljoner kronor.
    Syftet är att tillsammans med kollegor från olika discipliner, i samverkan med företag och myndigheter – som medfinansierar med lika mycket – utveckla ett ramverk för etiskt, rättsligt och socialt hållbar användning och utveckling av AI.
    Lunds universitet: Etisk guide för AI och maskininlärning på gång.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv