Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Varje stats ansvar att ge sjöräddade flyktingar säkerhet efter landsättning

Det finns omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd, visar juridisk forskning från Stockholms universitet. Av folkrätten följer att flyktingar och migranter som räddas till sjöss inte får återsändas till platser där de riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan allvarlig fara, och att stater har skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter även när de agerar utanför sina egna territorier.
    Forskning.se: Varje stats ansvar att ge sjöräddade flyktingar säkerhet efter landsättning.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv