Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Regeringen vill skärpa straffet för grovt barnpornografibrott

Bild: Ayhan Yildiz / Stock.xchng.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om höjt straff för grovt barnpornografibrott och avskaffad preskription för vissa allvarliga brott mot barn.
    Enligt förslaget ska preskription avskaffas för våldtäkt och grov våldtäkt, grov misshandel och synnerligen grov misshandel, människorov, människohandel, grov människoexploatering, grovt rån och könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år. Detta ska gälla också för brott som begåtts före lagändringen.
    – En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden. Därför vill vi ta bort preskriptionstiden för våldtäkt och andra allvarliga våldsbrott mot barn, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
    Regeringen: Regeringen vill skärpa straffet för grovt barnpornografibrott och avskaffa preskription för allvarliga brott mot barn.
    Lagrådsremissen som pdf: Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv