Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ökad produktion av kol och olja hotar klimatmål

De globala planerna på att utvinna fossil energi de kommande tio åren kan leda till en global temperaturökning på mer än tre grader, visar en ny analys från flera forskningsinstitut.
    Rapporten visar på en stor klyfta mellan de globala planerna för att utvinna mer kol, gas och olja fram till 2030, och de frivilliga klimatlöften länder gav vid Parisavtalet. Många av dessa bygger på beslut som ännu inte fattats. Istället väntar ökande koldioxidutsläpp och en stigande global medeltemperatur på över tre grader.
    Fossila bränslen är den i särklass största orsaken till klimatförändringen. De står för mer än 75 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och närmare 90 procent av koldioxidutsläppen.
    Om några veckor inleds FN:s stora klimatmöte, COP25, i Madrid. Förhoppningar finns om att fler länder där ska meddela att de avser att leverera nya mer ambitiösa klimatplaner nästa år.
    The Production Gap: 2019 Report, Executive Summary.
    Läs hela rapporten, pdf: 2019 Report, Executive Summary.
    Dagens Nyheter: Forskare: Planerna för fossila bränslen går åt helt fel håll.
    United Nations: UN Climate Change Conference – December 2019.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv