Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Om målen ska nås måste ländernas klimatplaner femfaldigas

Världens länder måste femfaldiga de klimatåtgärder som de har utlovat enligt Parisavtalet om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Utsläppen måste från nästa år minska med drygt 7 procent varje år om klimatmålet ska klaras, enligt en ny FN-rapport.
    Under ett decennium har UNEP:s utsläppsrapport jämfört vart växthusgasutsläppen går mot vart de behöver vara och lyft fram de bästa sätten att täcka gapet.
    Trots alla klimatlöften fortsätter de globala utsläppen att öka. I stället för att minska har utsläppen, enligt rapporten, i genomsnitt ökat med 1,5 procent per år de senaste tio åren. Förra året landade utsläppsnivåerna på en ny rekordnivå, 55,3 gigaton (55,3 miljarder ton) koldioxidekvivalenter.
    Varje år tar FN-rapporten upp olika sätt att överbrygga gapet. I år tittar rapporten på potentialen för energiövergången – särskilt inom kraft-, transport- och byggnadssektorerna – och effektiviteten i användningen av material som stål och cement.
    UNEP: UN Environment Programme.
    UNEP: Emissions Gap Report 2019.
    UNEP: Emissions Gap Report 2019 – hela rapporten som pdf.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv