Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 2 december, 2019

FN:s klimamöte COP 25

måndag 2 december, 2019 kl. 00:46

Foto: UN Climate Change. I dag inleds årets klimatmöte i Madrid, Spanien. Den som hoppas på konkreta åtgärder blir nog besviken, men kanske, kanske kan åtminstone ambitionsnivån höjas något ytterligare.    Totalt 6.981 vetenskapliga artiklar ligger till grund för den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), som beskriver hur klimatförändringen påverkar världens […]

Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen

måndag 2 december, 2019 kl. 00:45

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen visar att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål, antingen direkt eller indirekt.    Forskning.se: Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen.

DreamHack Winter 2019 invigd

måndag 2 december, 2019 kl. 00:43

Vinterversionen av världens största digitala festival, LAN-festen DreamHack har invigts på Elmia i Jönköping.    Se den häftiga öppningsceremonin med pyroteknik och lasrar från hejsan.tv, tar knappt sex minuter.    DreamHack Winter 2019.

Londons skyline förändras snart

måndag 2 december, 2019 kl. 00:42

5 Skyscrapers Coming To The London Skyline Soon.

Självtillit bättre mått än betyg i idrottsundervisningen

måndag 2 december, 2019 kl. 00:41

Elever med funktionsnedsättning deltar oftast i idrottsundervisning utan särskilt stöd. Därför är det viktigt att de fysiska aktiviteter skolan erbjuder håller hög kvalitet, menar Karin Bertills som undersökt hur olika undervisningssätt påverkar elever i behov av särskilt stöd.    Forskning.se: Självtillit bättre mått än betyg i idrottsundervisningen.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv