Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen visar att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål, antingen direkt eller indirekt.
    Forskning.se: Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv