Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Lunds universitets mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete

Foto: Tobias Biermann.

Nyligen upptogs forskningsinfrastrukturen ICOS RI som observatör till FN:s klimatkonvention. Det innebär att data om växthusgasflöden, som bland annat samlas in av Lunds universitet, kommer att spela en viktig roll för hur världssamfundet agerar i klimatfrågor.
    ICOS RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure) bildades 2015 för att kartlägga växthusgasflödena i Europa. Forskningsinfrastrukturen driver idag 130 mätstationer i tolv länder. Det svenska bidraget heter ICOS Sweden och koordineras från Lunds universitet.
    Nu står det klart att ICOS RI har blivit upptaget som officiell observatör till FN:s klimatkonvention UNFCCC – ett juridiskt bindande avtal för de länder som skrivit under. Forskningsinfrastrukturen kommer att bidra med vetenskapligt stöd till konventionens rådgivande expertgrupp och därmed till FN:s arbete med att få länder att nå samförstånd kring åtgärder som krävs för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna.
    Lunds universitet: Lunds universitets mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete.
    ICOS Carbon Portal.
    ICOS Sweden.
    ICOS RI.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv