Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter

Den ökade användningen av e-cigaretter har lett till fler samtal till Giftinformationscentralen om misstänkta förgiftningar. En del av samtalen gäller att barn kommer åt e-cigaretter eller påfyllningsvätska. En enda klunk e-vätska med nikotin kan orsaka allvarliga symtom hos ett barn.
    Under 2011 hanterade Giftinformationscentralen enstaka samtal om vätskor för e-cigaretter. Sedan dess har antalet förgiftningstillbud ökat kraftigt, något som hör ihop med att e-cigaretter blivit allt mer populära. Ny statistik visar att Giftinformationscentralen under 2018 kontaktades om 67 förgiftningstillbud med e-cigaretter eller e-vätskor.
    Från USA rapporteras om runt 2.300 misstänkta fall av skador på grund av “vejping” och i 47 av fallen ska skadorna ha lett till döden för de drabbade. Det är oklart vad som orsakar skadorna, men man misstänker ett ämne som används för att späda ut THC-oljorna är orsaken till skadorna.
    “Vejping” är den svenska varianten av det engelska ordet “vaping” och som syftar på aktiviteten att röka e-cigaretter.
    Giftinformationscentralen: Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter.
    Läkartidningen: Giftinformationscentralen varnar för skador efter e-cigaretter.
    Läkartidningen: E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv