Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 14 december, 2019

Forskningsprojektet MOSAiC 2019

lördag 14 december, 2019 kl. 00:49

MOSAiC är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget Polarstern driva med packisen.    Projektet, Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC), startade den 20 september 2019. Totalt kommer 600 forskare från 17 länder att delta i expeditionen. Dessa kommer […]

En grön pakt för Europa

lördag 14 december, 2019 kl. 00:48

Foto: EU. Den europeiska gröna given är inriktad på att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och inte lämna någon på efterkälken.    EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lanserat sin europeiska gröna giv, där lagförslagen avlöser varandra i den färdplan som […]

Hjälpprotein påverkar utvecklingen av Parkinsons

lördag 14 december, 2019 kl. 00:46

När proteiner i hjärnan bildar fällningar till olösliga aggregat kan sjukdomar som till exempel Alzheimers eller Parkinsons uppstå. En forskargrupp i Göteborg har kommit ett steg närmare till att förstå denna process.    Forskning.se: Hjälpprotein påverkar utvecklingen av Parkinsons.

Bränsleskatt mot CO2-utsläpp bäst – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd mest

lördag 14 december, 2019 kl. 00:46

Bränsleskatter verkar vara det mest verksamma styrmedlet för att nå Riksdagens mål om att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Höjda bränsleskatter slår mest mot låginkomsttagare i landsbygd, visar forskning.    Forskning.se: Bränsleskatt mot CO2-utsläpp bäst – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd mest.

Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner

lördag 14 december, 2019 kl. 00:45

På Mälardalens högskola arbetar lärare tillsammans med forskare för att ta fram läromedel i matematik som är helt baserat på forskning. Läromedlet ska hjälpa läraren att förstå hur eleverna tänker och kunna agera därefter.    Forskning.se: Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv