Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Fast HH-förbindelse

Öresundsregionen är Skandinaviens viktigaste tillväxtregion vilket gör att infrastrukturen spelar en avgörande roll. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har Sverige och Danmark växt sig starkare som en region där integrationen koncentrerats kring Köpenhamn och sydvästra Skåne. En fast förbindelse i den norra delen av Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör, binder ihop Greater Copenhagen och bidrar till en ökad konkurrenskraft.
    I år ska utredningen av ytterligare en fast förbindelse mellan länderna bli klar. Det är en tunnel för persontåg och en tunnel för vägtrafik mellan Helsingborg och Helsingör. HH-förbindelsen, som den kallas efter initialerna i ortnamnen, ska enligt planerna anläggas där sundet är som smalast mellan Sverige och Danmark.
    Järnvägstunnel från centrum till centrum. Mellan Helsingborg C och Helsingör station borras en tunnel för järnvägstrafik. Tunneln kommer trafikeras av persontåg. En ny stationsdel i Helsingborg och en ny underjordisk station i Helsingör ingår också i projektet. Järnvägen ansluter till Kystbanen på dansk sida och till Västkustbanan på svensk sida. Totalt blir tunneln cirka 9 kilometer lång.
    Motorvägstunnel söder om städerna. Söder om städerna borras en tunnel för vägtrafik. På den svenska sidan ansluts tunneln till E20/E4/E6 och på den danska sidan kopplas tunneln samman med Helsingörmotorvägen i höjd med Mördrup där det idag finns ett logistikområde. Tunneln blir totalt cirka 14 kilometer lång.
    HH-gruppen: Fast HH-förbindelse.
    Trafikverket: Trafikverket utreder ny fast förbindelse över Öresund.
    DN: Ny fast förbindelse över Öresund – utredning snart klar.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv