Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Misstro och hoppfullhet präglar innovationssamarbeten

Olika åsikter och värdegrunder inom en organisation kan ställa till det i samarbetet med andra organisationer. Men den ledare som är beredd på detta, kan lyckas bättre i att navigera helskinnad ur stormen. Detta enligt forskaren Anna Brattström i en nyligen publicerad artikel i prestigefulla tidskriften Academy of Management Journal.
    Hopp och förtvivlan. Det präglade det mångåriga samarbetsprojektet mellan två olika multinationella företag som forskaren Anna Brattström från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har studerat. Nu presenterar hon resultatet av studierna i två vetenskapliga artiklar.
    – Till syvende och sist handlar samarbete om förtroende. Det är centralt för att få projekten och processerna att fungera. Men vi ser att ofta att förtroendet kommer på skam och samarbetet fylls av konflikter. Hur kan man lösa och hantera de situationerna? säger Anna Brattström, forskare med fokus på innovation och entreprenörskap.
    Lunds universitet: Misstro och hoppfullhet präglar innovationssamarbeten.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv