Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nya namn å gång i staden

Lexus och Honda med en av pappa Bentleys bilar.

Bilhandlare Bengt byter upp sig till hr Bentley.
Sedan Högsta förvaltningsdomstolen godkänt ovanliga förnamn som Ford och Prins, har flera grönköpingsbor planer å att förändra sina namn eller lägga till nya dylika.
    Förebilden för den nya praxisen (vad som är OK) synes vara det stora landet i väster (USAmerika), där man mycket väl kan heta Nelson eller Allison i förnamn, eller rent av Senator eller Congress.

SPELREKLAM
måste enl. lagen vara måttfull. Hr spel- & tobakist E. Edmunson har därför blivit anmäld till härv. konsumentombudsperson (fru W. Unill) å gr.a. hans stående annons i GV:s lokalupplaga: ”Har Du pengar kvar? Satsa allt Du har!”.
    Grönköpings Veckoblad.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv