Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Förmåga att hantera kris svårt att mäta

Förmåga att kunna hantera besvärliga situationer och kriser – det borde vara viktigt att mäta när krisberedskap bedöms. Sverige satsar miljarder på krisberedskap. Syftet är att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Men att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är svårt med dagens bedömningsmetoder.
    Forskning.se: Förmåga att hantera kris svårt att mäta.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv