Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Socialtjänsten förändras när allt ska mätas

Foto: Milfuego/Unsplash.

Ökade krav på mätbarhet i socialtjänsten skapar merarbete för socialsekreterare och förskjuter uppmärksamheten från klienterna, enligt ny avhandling från Lunds universitet.
    En våg av sifferstyrning har de senaste åren svept över den offentliga sektorn. Särskilt två strömningar under 1990-talet har bäddat för dagens mätkultur: New public management och evidensbaserad praktik. Den förra bygger på idén att verksamheter kan mätas som ett företag, den andra att yrkesverksamma endast ska arbeta med metoder som har mätbara och bevisbara effekter.
    Men mer mätning är ingen garant för ökad kvalitet och effektivitet. För att ta reda på de verkliga konsekvenserna behöver dessa studeras i sitt sammanhang.
    Lunds universitet: Socialtjänsten förändras när allt ska mätas.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv