Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Visualisering ska förenkla för beslut om planerad reträtt

De flesta av Sveriges samhällen ligger invid vatten och en stor del befolkningen bor nära kust eller vattendrag. Men när havet stiger och vattendragen ökar kommer delar av utsatta områden att läggas under vatten.
    Fler återkommande och häftiga skyfall kan göra att många platser och samhällsfunktioner är sårbara för översvämning, marksättningar, erosion och jordskred. Planerad reträtt handlar om att anpassa samhället till en förändrad kust- och strandlinje som följer av klimatförändringen, genom att långsiktigt flytta byggnader, landvägar och infrastruktur till rätt ställe och låta vattnet få mer utrymme.
    RISE: Visualisering ska förenkla för beslut om planerad reträtt.
    RISE Research Institutes of Sweden (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv