Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Kärnfamiljsuppfostran i grupp – en evolutionär lyckträff för fåglar

Gråkronade bågnäbbar. Foto: Graham Lee.

Fåglars uppväxt är mer präglande än vad man tidigare trott. Nu kan forskare vid Lunds universitet slå fast att fåglar som föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper utvecklar en större mångfald av egenskaper jämfört med de arter som föder upp sina ungar i grupper av individer som tillfälligt träffas under parningssäsongen.
    I en ny studie har forskare vid Lunds universitet och Oxford University fördjupat sig i hur världens olika fågelarter föder upp sin avkomma. Fokus har legat på de cirka 200 arter som fostrar sina ungar i kollektiva grupper som består av tre eller fler individer. Av dessa föder cirka 150 arter upp sina ungar i familjegrupper där ett eller flera syskon stannat med flocken medan ett 50-tal arter består av en grupp individer som träffats tillfälligt under parningssäsongen. Resultatet, som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution, talar sitt tydliga språk.
    Lunds universitet: Kärnfamiljsuppfostran i grupp – en evolutionär lyckträff för fåglar.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv