Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

Foto: Unsplash.

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning.
    Växter behöver vatten, solljus och koldioxid för att växa. Men också näringsämnen som kväve och fosfor. Idag lindrar jordens ekosystem klimatförändringarna genom att absorbera cirka 30 procent av de växthusgaser som släpps ut av människan. Med fri tillgång till näringsämnen kan växter växa snabbare och därmed binda mer koldioxid från atmosfären. I en internationell studie, som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, har forskarna fokuserat på hur kväve och fosfor påverkar olika ekosystems koldioxidupptag runt om i världen.
    Lunds universitet: Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv