Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Forskare om coronaviruset: “Vi behöver smarta strategier”

Björn Olsen är professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet.

Det nya coronaviruset Covid19 kommer att drabba äldre och sjuka hårt under lång tid, kanske upp till ett år. Mer forskning behövs – både för att hindra fler virus från att drabba oss och för att minska effekterna av den smittspridning som pågår, menar Björn Olsen, professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet.
    Björn Olsen är en av landets ledande experter när det gäller infektionssjukdomar och pandemier. Han har varit väldigt efterfrågad av medierna den senaste tiden och har följt utvecklingen nära, både som forskare och som läkare vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset.
    Läs mer på Uppsala universitet: Forskare om coronaviruset: “Vi behöver smarta strategier”.


”De flesta agerar rationellt i en hotsituation”

Filip Arnberg.

Vid stora hot som utsätter många för fara är begäret efter information stort, nästan omättligt. Men för de som lider av oro och psykisk ohälsa kan det vara viktigt att ta en paus från det ständiga nyhetsflödet om coronaviruset, enligt Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala.
    Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri: ”De flesta agerar rationellt i en hotsituation”.


Vårdhygien lär oss undvika smitta

Åsa Melhus.

För att undvika coronaviruset gäller det att tvätta händerna ordentligt, hålla avstånd och hellre umgås utomhus än inomhus. Det är några råd från Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet.
    Uppsala universitet: Vårdhygien lär oss undvika smitta.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv