Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Järnvägssatsning för en hållbar megaregion Oslo–Hamburg

Göteborg en del av STRING-samarbetet. Med en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Hamburg läggs grunden för en stark och hållbar megaregion. Det är visionen för STRING-samarbetet där sju regioner och fem städer, bland annat Göteborg, driver på för att järnvägen ska bli verklighet.

STRING är en gränsöverskridande organisation som har sju regioner och fem regioner i sträckan mellan Hamburg och Oslo som medlemmar.
Medlemmarna är: Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Malmö Stad, Köpenhamns Kommun, Region Hovedstaden, Region Själland, Hamburg och Schleswig-Holstein.
STRING:s vision är att skapa en hållbar megaregion i Nordeuropa.

Vårt Göteborg: Järnvägssatsning för en hållbar megaregion Oslo–Hamburg.
    STRING: Nordeuropeiska politiker samlas för att skapa en megaregion mellan Oslo och Hamburg.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv