Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Hur påverkas du psykiskt av coronakrisen?

Foto: Carl Fredrik Sjöland, cc.

En forskargrupp vid Mittuniversitetet vill undersöka hur social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av coronakrisen kan hänga samman med psykiska symtom som oro och depression. Och söker nu deltagare i studien.
    Forskning.se: Hur påverkas du psykiskt av coronakrisen?

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv