Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

U.S. Space Force har släppt rekryteringsvideo

Det var i slutet av 2019 som USA officiellt startade sin så kallade Space Force och nu börjar man rekrytera personal. USA:s nya försvarsgren har lanserat sin första rekryteringsvideo.
    I videon lockar man aspiranter med ett spännande framtidsjobb för de som är intresserade av rymden. Eftersom det handlar om amerikanska rymdindustrin och det amerikanska försvaret så måste de som ansöker vara amerikanska medborgare.
    U.S. Space Force: Maybe your Purpose on this Planet isn’t on this Planet.
    Se rekryteringsvideon på YouTube: Space Force Recruiting Video Invites Potential Enlistees To Boldly Go To The Stars.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv