Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

MIT undersöker system för att bevaka interstellära föremål

Bild: MIT.

Forskare vid MIT har av NASA fått i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga upp en ring av satelliter i rymden vilka skulle kunna bevaka, förfölja och observera interstellära objekt som kommer in i vårt solsystem.
    Satelliterna är tänkta att ligga vilande i en ring runt solen och när ett interstellärt objekt upptäcks ska den satellit som ligger närmast till aktiveras och jaga efter det upptäckta föremålet för att studera det. Satelliten ska kunna lägga en mindre satellit i omloppsbana runt det interstellära föremålet som sedan följer med objektet på sin fortsätta resa, även när det lämnar vårt solsystem.
    (MIT = Massachusetts Institute of Technology.)
    MIT News: To catch an interstellar visitor, use a solar-powered space slingshot.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv