Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Detta är också Minneapolis

Det skrivs mycket om oroligheterna i USA just nu, och i synnerhet om Minneapolis där det hela började med gripandet av George Floyd.
    Men det finns också en annan sida. En begäran gick ut för donationer av påsar med mat till lokala invånare som nu bor i en “matöken” på grund av den civila oron och störda transporter.
    Man önskade få in åttiofem påsar med mat, tusentals donerades. Organisationen The Sheridan Story samordnade insatsen.
    The Sheridan Story.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv