Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

Dålig kondition är förknippat med högre risk för vissa sjukdomar senare i livet.
Foto: Lina Moiseienko.

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie som pekar på att även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk.
    Linköpings universitet: Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv