Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Förlusten av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar

Vissa arter, till exempel skalbaggen Rosalia longicorn överlever bäst i intakta gamla skogar. Foto: Peter Krimbache, cc.

När skogsytor försvinner i allt högre takt sker det långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden. Det visar en internationell studie, baserad på uppgifter om biologisk mångfald på 6.000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.
    Forskning.se: Förlusten av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv