Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

I centrala områden i Stockholms län har de disponibla inkomsterna ökat gentemot riket från 15 procent högre i början av 90-talet till runt 50 procent högre efter 2015.
Foto: Ana Borquez, Unsplash.

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren bakom en ny rapport.
    Lunds universitet: Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad.
    Ladda ner rapporten från Agrifood.se: Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument – pdf.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv