Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Horisont Europa

EU planerar för Horisont Europa – nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021.
    Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i strategiarbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter.
    Energimyndigheten: Nytt europeiskt forsknings- och innovationsprogram.
    Europeiska rådet: Horisont Europa: ytterligare framsteg för forskning och innovation i EU.
    Regeringskansliet: Utvecklingen av EU:s ramprogram för Horisont Europa.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv