Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Undersökning: Förtroende för svenska rättsväsendets oberoende ökar

Svenskarna anser i allt högre grad att landets domstolar och domare är oberoende från yttre påverkan. Samtidigt minskar tilliten till rättsväsendet i Polen.
    EU-kommissionens årliga opinionsundersökning visar att danskar och österrikare har störst förtroende för att deras domstolar och domare är oberoende. Sverige, där 81 procent klassar oberoendet som bra eller mycket bra, hamnar på plats fyra efter Finland. Siffran för Sverige är det högsta uppmätta sedan undersökningen först gjordes 2016.
    Lägst tillit till att rättsväsendets är oberoende har kroaterna.
    Oberoendet hos rättsväsendet kan undergrävas av exempelvis politiska och ekonomiska påtryckningar. Domares status och position är den enskilt viktigaste faktorn bland de tillfrågade för att garantera oberoende domar.
    Europaportalen: Undersökning: Förtroende för svenska rättsväsendets oberoende ökar.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv