Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Individen ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter

Regeringen har nyligen gett flera myndigheter ett gemensamt uppdrag för att individer ska kunna få ökad insyn i, och när det är möjligt, kontroll över den data som finns om individen inom den offentliga förvaltningen. Utgångspunkten är att förvaltningsgemensamma lösningar ska tas fram, och att lösningarna även ska kunna integreras mot privat sektor.
    Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 1 juni 2021.
    Regeringen: Individen ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv