Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dofter avslöjar vilken skog som är viktigast att bevara

Hanar av sexfläckig bastardsvärmare lockas till feromon.

Skogsområden så opåverkade av mänsklig aktivitet att de i stort fungerar som urskog, är livsviktiga för den biologiska mångfalden. System med doftfällor för nyckelarter, skulle snabbt kunna identifiera denna speciellt skyddsvärda skog, menar forskare vid Högskolan i Gävle.
    Forskning.se: Dofter avslöjar vilken skog som är viktigast att bevara.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv