Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Jordens resurser är slut för i år

I lördags, den 22 augusti, inföll den så kallade Earth Overshoot Day, den dag då mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser.
    Earth Overshoot Day kallar man också för den ekologiska skuldens dag och det är den dag då jordens invånare har konsumerat de naturresurser som jorden har kapacitet att producera under ett år.
    Anledningen till att Earth Overshoot Day inföll senare i år beror på den pågående pandemin. Den ”ekologiska skuldens dag” kom tre veckor senare än förra året – coronapandemin har bromsat in världsekonomin med lägre resursförbrukning och utsläpp som följd.
    Earth Overshoot Day: Earth Overshoot Day 2020 Fell on August 22.
    WWF: Jordens förnybara resurser tar slut 22 augusti.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv