Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nyttiga insekter gynnas av mångfald på grödor och variation i landskapet

Åkersvartlöpare, en av de jordlöpararter som hittades i de skånska fälten.
Foto: Mattias Jonsson.

Genom att odla fler grödor kan vi gynna nyttoinsekter, till exempel jordlöpare som håller skadegörare i schack eller bin som pollinerar blommande grödor. Men den positiva effekten syntes bara om det också fanns till exempel skog och hagmark i landskapet. Studien från SLU genomfördes i Skåne.
    Forskning.se: Nyttiga insekter gynnas av mångfald på grödor och variation i landskapet.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv