Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Foto: Claudia Gründer samt bild från information om Sveriges kandidatur.

Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner, sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser.
    Läs mer Nättidningen Svensk Historia: Sverige invalt i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet.
    Regeringen: Sverige invalt i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2020–2024.
    Unesco.se: Sverige invalt i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2020–2024.
    Unesco.se: Immateriellt kulturarv.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv