Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss. Ny forskning från LTH visar att smittämnen som man inte tidigare trott klarar sig i luften faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Nu fortsätter forskningen för att närmare undersöka om coronavirus kan smitta via luften.
    Lunds universitet: Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv