Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik

Tack vare internet är det lättare än någonsin att ta del av forskningsrön och annan information om hälsa. Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En avhandling visar hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning.
    Forskning.se: Kritisk granskning på internet är mer än källkritik.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv