Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Trafikverket: Bränslepris på 50 kr/liter kan krävas

Trafikverket varnar i sin rapport “Inriktningsunderlag inför transportinfra-strukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037” för bland annat höjda bränslepriser för att nå klimatmålen. Över 50 kronor per liter för bensin och diesel säger man skulle krävas. Lena Erixon, som är generaldirektör hos Trafikverket, säger att siffran är orealistisk men att priserna måste höjas om vi inte börjar använda biodrivmedel i större utsträckning.
    Rapporten har tagits fram på uppdrag av Regeringen och ska användas som underlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige. I rapporten pratar man bland annat om hur vi ska nå klimatmålen 2030.
    Trafikverket: Underhåll och klimatmålen i fokus i Trafikverkets inriktningsunderlag.
    Rapporten i sin helhet (pdf).


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv